Gratis Workshop Risicoanalyse voor Pop-Up’s, Start-Up’s en Events

Pop-Up Werkcollege

Docent: Frits Engel

Frits verwacht dat als je in de nabije toekomst als Pop-Up, Start-Up, organisatiebureau, festival, sociaal ondernemer, buurtvereniging, of artiest, ‘iets’ wil organiseren in de buitenruimte en daar een vergunning voor gaat aanvragen verplicht wordt (zie kader) aandacht te geven aan de (mogelijk) risico’s of bedreigingen voor de omgeving van het evenement. Kortom, er moet een risicoanalyse zijn uitgevoerd. Maar, hoe doe je dat dan?

Aanbeveling voor het college

Richt de verlening van de evenementenvergunning in als een veiligheidskritisch proces. Waarin de burgemeester en de behandelend ambtenaren zich er actief van vergewissen dat de organisator van het evenement de risico’s kent en deze zodanig beheerst dat de openbare veiligheid niet in gevaar komt.

Rapport Monstertruck – Onderzoeksraad voor veiligheid

Frits is afgestudeerd als Operational / Internal Auditor aan de UvA Business School. Heeft bij verschillende organisaties getraind en gefaciliteerd. In zijn Pop-Up Werkcolleges op maandag 30 november en maandag 28 december laat hij aan de hand van een zelf ontwikkeld stappenplan zien hoe je een risicoanalyse (Control & Risk Self Assessment) moet uitvoeren, en dat het nog leuk kan zijn ook.

In het eerste uur van het collega aandacht voor het C®SA model – de 12 stappenmethodiek. Het tweede uur een (mini) C®SA met inbreng van de deelnemers.

Datum: maandag 30 november en maandag 28 december

Tijd: van 17.00 tot 19.00 uur

Locatie: TOKO 51 West-kruiskade 51

Docent: Frits Engel

Toegang: TRY OUT dus GRATIS

Deelnemers: Maximaal 25 deelnemers

Aanmelden via: https://www.facebook.com/events/1666408303573698/

Publicaties

In 12 stappen naar een risico top 10 – de controller als facilitator

Auteurs: Adriaan Bouwdewijn en Frits Engel

Tijdschrift: Finance & Control (dec 2010)

De dialoog centraal – de verborgen winst van een risicoanalyse (C®SA)

Auteurs: Adriaan Bouwdewijn en Frits Engel

Tijdschrift: Audit Magazine (nummer 3 – 2015)
risico flyer

Delen:
Cretopia Rotterdam
Volg ons
Laatste berichten van Cretopia Rotterdam (alles zien)

Archief in Categorieën

Archief in maanden